Uvjeti poslovanja

Usluga korištenja veza u Marini Lav

GODIŠNJI I POLUGODIŠNJI VEZ  (LE MERIDIEN LAV RESORT CARD)

Smještaj plovila na cjelogodišnji vez potrebno je prethodno ugovoriti s upravom marine Lav.

Vlasnici plovila koji koriste ugovornu uslugu veza u marini Lav, ujedno su članovi Resort Cluba marine Lav, te vlasnici Le Meridien Lav Resort Carda-a.

Vlasnicima Resort Card-a tijekom boravka u marini osiguran je propust i popusti na usluge Le Méridien Lav hotela.

Trajanje članske kartice određeno je datumom isteka ugovorne usluge veza u marini Lav.

 

MJESEČNI VEZ / DNEVNI VEZ  (LAV GUEST CLUB)

Smještaj plovila na mjesečni ili dnevni vez u marini Lav potrebno je prethodno najaviti recepciji marine Lav, te potvrditi ovisno o trenutnoj raspoloživosti slobodnih smještajnih kapaciteta.

Vlasnici plovila koji koriste uslugu dnevnog ili mjesečnog veza u marini Lav, ujedno su članovi Guest Cluba marine Lav te vlasnici marina Lav Guest Card-a tijekom korištenja veza u marini Lav.

Rezervacija veza moguća je putem telefona (pozivom na recepciju marine) ili e-mail-a (na e-mail adresu marine).

Dolazak plovila na vez potrebno je prethodno najaviti putem radio-stanice na VHF Kanal 17 ili direktno dežurnoj službi.

Recepcija: +385 21 500 388; +385 91 4444 502
E–mail : info@marinalav.hr
Dežurni mornar : +385 91 4444 152

                                +385 99 4444 139

Brošuru/cjenik sa svim detaljima naše ponude pogledajte ovdje.