Poslovne informacije

FIRMA:GRAND HOTEL LAV d.o.o.
SJEDIŠTE:GRLJEVAČKA 2/A, 21312 PODSTRANA, HRVATSKA (CROATIA)
DJELATNOST:Hoteli i sličan smještaj
OIB / PDV ID44693068925 / HR44693068925
MATIČNI BROJ:060185094
SUD UPISA U REGISTAR:Trgovački sud u Splitu
TEMELJNI KAPITAL:165.102.400,00 Kn u cijelosti uplacen
BANKA:Zagrebačka banka d.d.
IBAN:HR1323600001502105858
SWIFT - BIC:ZABAHR2X
ČLANOVI UPRAVE:Ömer Lutfi Müftüler i Dijana Vujević
OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:Ömer Lutfi Müftüler i Dijana Vujević